zondag 20 juni morgendienst 9:30 uur

Psalm 1 : 1
Psalm 51 : 1
Psalm 139 : 14
Psalm 119 : 1 en 67
Psalm 32 : 1
Psalm 103 : 7

Schriftlezing : Romeinen 7 : 14 – 26 en Romeinen 8 : 1 – 8


zondag 20 juni avonddienst 18:00 uur

Psalm 145 : 6
Psalm 103 : 5
Psalm 105 : 2 en 5
Psalm 66 : 10
Psalm 33 : 11

Schriftlezing : Lukas 19:1-10

Thema: De Heere Jezus ontmoet een tollenaar

Jezus wil bij hem verblijven
Jezus’ komst maakt alles anders