Werkt deze link niet? Gebruik dan de directe link of dit alternatief

De kerkenraad verzoekt u het totaalbedrag voor de gebruikelijke collecte over te maken naar het bankrekeningnummer van de kerkvoogdij: NL65RABO0314243771, omschrijving:  Collectegeld.

U kunt uw collectegeld ook overmaken via iDEAL. U hoeft dan geen omschrijving op te geven, deze wordt automatisch ingevuld.


De diaconie en kerkvoogdij zullen dit bedrag naar rato verdelen over de u bekende doeleinden.