Volledig scherm

De kerkenraad verzoekt u het totaalbedrag voor de gebruikelijke collecte over te maken naar het bankrekeningnummer van de kerkvoogdij: NL65RABO0314243771, omschrijving:  Collectegeld.

U kunt uw collectegeld ook overmaken via iDEAL. U hoeft dan geen omschrijving op te geven, deze wordt automatisch ingevuld.

De diaconie en kerkvoogdij zullen dit bedrag naar rato verdelen over de u bekende doeleinden.


De video uitzendingen zullen alleen tijdens de dienst uitgezonden worden. Er wordt geen opname van de video uitzending in een archief bewaard. Deze voorziening wordt getroffen zolang we als gemeente vanwege de corona-maatregelen niet samen kunnen komen.